ZAKRES PRAC:

  • Instalacje elektryczne wewnętrzne
  • Instalacje telefoniczne
  • Sieć komputerowa
  • Instalacje p-poż
  • Instalacje odgromowe
  • Instalacje połączeń wyrównawczych
  • Pomiary ochronne
  • Inst. elektr. dla zasilania komputerów