Blok Operacyjny Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła ll w Elblągu

  • Instalacje elektryczne wewnętrzne
  • KD Instalacja automatyki drzwiowej
  • Instalacja systemu SSP
  • Instalacja RTV
  • Instalacja przyzywowa
  • Instalacja DSO
  • Instalacja CCTV
  • Instalacja sieci LAN